Begroting proximare
Een begroting maken, waarom eigenlijk?

Een begroting maken, waarom eigenlijk?

Posted on augustus 5, 2016 by in Blog with Reacties uitgeschakeld voor Een begroting maken, waarom eigenlijk?

Aan het einde van het jaar is het een thema wat veel bedrijven bezig houdt: de begroting voor het nieuwe jaar. Welke plannen zijn er, en hoe pakken deze financieel uit?

Zelf start ik in het laatste kwartaal voor het nieuwe boekjaar al met de begrotingen. Het kost wat tijd om een goede begroting op te bouwen en deze wordt tussentijds nog wel eens herzien. Tijdens het boekjaar pas ik hem per kwartaal aan, waar nodig.

Toch zijn er ook veel bedrijven die geen begroting maken. Afhankelijk van de grootte van het bedrijf, de financiële situatie of doelstellingen zien bedrijven de noodzaak niet.

Er zijn echter genoeg redenen om wél een begroting te maken:

Inzicht in inkomsten en uitgaven

Bij het opzetten van een begroting denk je na over zowel de inkomsten als de uitgaven. Dit geeft inzicht in de mogelijkheden van het bedrijf. De stand van de bank is vaak een meetpunt voor ondernemers, maar het volledige overzicht is veel belangrijker.

Met name bij het opzetten van een ondernemingsplan is de begroting van groot belang.

Begroting proximare

Vaststellen budgetten

Voor een aantal uitgaven wordt wellicht een budget vastgesteld, vaak voor bijvoorbeeld sales en marketing. Maar hoeveel is hiervoor beschikbaar? En hoe kan je hier iemand voor verantwoordelijk maken? Door budgetten vast te stellen en te monitoren hou je de kosten in de hand. Budgetten staan overigens niet in de begroting, maar worden middels een specificatie vastgesteld. Zo geeft de begroting inzicht op het hoogste niveau en zijn de budgetten gericht op campagnes en dergelijke.

Basis voor een cashflow overzicht

Een begroting is de basis van het in beeld brengen van de inkomsten en uitgaven. Voor het doen van grote uitgaven (dividend uitkeren, een auto aanschaffen, kosten rondom een gebouw, een grote marketingcampagne) heb je wel wat bestedingsruimte nodig. Door een begroting op te zetten krijg je ook hier inzicht in. Is een investering wel mogelijk? Het risico is beter inzichtelijk wanneer je de inkomsten en uitgaven kent.

Voor het aanvragen van bijvoorbeeld een lening is het ook nodig om naast de jaarcijfers een (meerjaren) begroting vast te leggen en aan te kunnen leveren bij de kredietleverancier.

Weten waar de verbeterpunten liggen

Komt er niet genoeg geld binnen volgens de begroting? Door de cijfers op een rijtje te zetten weet je eerder waar de verbeterpunten liggen. Misschien is de kostprijs te hoog, de verkoopprijs te laag of geef je teveel geld uit aan diverse kosten

Met alleen een begroting ben je er echter niet. Om nog meer inzicht te krijgen in de mogelijkheden maar ook de risico’s van jouw financiele situatie is een cashflowoverzicht nodig. Hierover schrijf ik in mijn volgende blog.