Wat weet u van bedrijvenkringen op de Veluwe?

Wat weet u van bedrijvenkringen op de Veluwe?

Posted on september 24, 2015 by in Blog with Reacties uitgeschakeld voor Wat weet u van bedrijvenkringen op de Veluwe?

De afgelopen maanden zijn we vanuit Local Advice en Proximare in opdracht van De Diamant van Midden-Nederland in gesprek geweest met diverse bedrijvenkringen op de Noord Veluwe. De bedrijvenkringen die we bezocht hebben zijn Putten, Ermelo, Zeewolde, Harderwijk, Nunspeet, Elburg, Oldebroek en Heerde.

Tijdens deze ronde, die is omgedoopt tot ‘De Roadshow’ hebben we met de besturen van de bedrijvenkringen gesproken. Doel van deze gesprekken was het creëren van draagvlak voor de activiteiten van De Diamant.

Diamant handen

Deze ‘Roadshow’ heeft ons echter veel inzicht gegeven in de karakteristieken van bedrijvenkringen. Waar wij zelf vanuit Business Club ’t Harde al het een en ander hebben geleerd over de bedrijven die zich graag verenigen, heeft een kijkje in de keuken van ‘collega’-besturen veel van deze zaken bevestigd. Lees ook mijn blog ‘Roadshow voor De Diamant van Midden-Nederland’.

De doelstelling voor de organisatie van de bedrijvenkringen is simpel. Het behartigen van de belangen van de aangesloten bedrijven uit de regio. Zij zijn namens de bedrijven het aanspreekpunt voor de overheid en gemeenten. Middels een lage contributie kunnen er enkele bijeenkomsten per jaar mogelijk worden gemaakt zodat de ondernemers ook bij elkaar komen.

De ledenaantallen van de bedrijvenkringen lopen uiteen. De ‘kleinste’ bedrijvenkring heeft toch al gauw zo’n 70 aangesloten bedrijven, waar de grotere bedrijvenkringen zo’n 150 tot 200 aangesloten leden hebben. Deze komen 3 tot maximaal 6 maal per jaar bij elkaar in diverse settings. Een bedrijfsbezoek en ledenvergadering zijn vaste onderdelen van de jaaragenda.

Opvallend zijn de geluiden over de relatief lage opkomst van de bedrijven wanneer er een bijeenkomst of vergadering wordt georganiseerd.

Een aantal van deze karakteristieken wil ik graag verder uiteen zetten.

  • Onderscheid in lokale ondernemers en lokale winkeliers

Er zijn vaak twee soorten bedrijvenkringen per regio. De grootste kring is die van de ondernemers uit de omgeving. Daarnaast is er voor de winkeliers vaak een eigen vereniging, gezien de verschillende belangen tussen deze soorten ondernemers. Deze vertegenwoordigen vaak het centrum of de winkelstraat van de plaats waar zij gevestigd zijn.

  • Dienstverleners hebben de overhand

De dienstverlenende bedrijven lijken de overhand te hebben in de bedrijvenkringen. Dit zijn ook de bedrijven wiens klantenkring uit bedrijven in de regio bestaat. Er is bijvoorbeeld geen bedrijvenkring waar geen accountant is aangesloten, dit is dan ook de meest voorkomende beroepsgroep in dergelijke organisaties.

  • Technologische en IT-gerelateerde bedrijven zijn niet aanwezig

Vanuit mijn achtergrond in de IT viel het mij op dat de technologische bedrijven en IT gerelateerde bedrijven niet of nauwelijks worden vertegenwoordigd. Deze hebben vaak geen directe klanten in de bedrijvenkringen of in de regio, en zijn daardoor minder ‘vatbaar’ voor de belangen die de bedrijvenkring behartigd.

  • Netwerken voert de boventoon

De samenstelling van de aangesloten bedrijven verraad het al: het netwerk en netwerken is het belangrijkste onderdeel van de activiteiten van de bedrijvenkring. Op de tweede plaats lijkt de belangenbehartiging te komen. Aangesloten zijn om maar aangesloten te zijn komt ook vaak voor.

Terugkijkend op De Roadshow is er een mooi beeld ontstaan op de bedrijven en de initiatieven hier om heen op de Noord Veluwe.

Vanuit De Diamant van Midden-Nederland worden initiatieven ontplooit om meer samenwerkingen op te zetten. Het stimuleren van de economische omstandigheden op de Veluwe is het uiteindelijke doel.

Wilt u meer te weten komen over De Diamant van Midden-Nederland, De Roadshow en het economische toekomstbeeld van de Veluwe? Kom naar de Diamant Top op 9 oktober. Dit evenement zal ondernemers vanuit de regio Noord-Veluwe trekken die zich hier laten informeren, en met name laten inspireren. Mis het niet: http://www.dediamantvanmiddennederland.nl/top