“Fijn om bedrijven met een IT- dan wel softwareprobleem naar Softwareshaker te kunnen sturen.”

 

Vanuit zijn bedrijf Proximare Consultancy helpt Patrick Visch ondernemers met sales en marketing gericht op leadgeneratie. Steeds vaker bereiken hem in die rol geluiden over problemen met IT dan wel software, een ‘landschap’ waar de ontwikkelingen hard gaan maar de achterstanden vaak groot. In zulke situaties initieert Patrick sinds kort een connectie tussen het bedrijf en Arjan Vlieger van Softwareshaker. Met interessante resultaten. “Wat ik steeds weer als feedback krijg,” zegt Patrick hierover, “is dat bedrijven zeggen: We zijn in één dag door Arjan heel veel verder geholpen met onze IT en ons softwarelandschap.”

 

“Deze vraag duikt steeds vaker op”

Steeds meer bedrijven worstelen met hun IT en software omdat software die op zichzelf prima werk verricht, ‘bedrijfsbreed’ voor lastige uitdagingen kan zorgen. Van systemen wordt in toenemende mate verwacht dat ze met elkaar kunnen samenwerken, dat data kunnen worden uitgewisseld, dat vaste en mobiele telefonie en apps kunnen worden geïntegreerd, en nog veel meer. Dat blijkt vaak lastig te realiseren, en tegen hoge kosten. Met name in sectoren als de bouw, de installatie, service en onderhoud, groen, grond en infra, maar bijvoorbeeld ook schildersbedrijven. “De vraag ‘We hebben een probleem met IT en software, weet je iemand?’ duikt steeds vaker op,” zegt Patrick Visch. “Ik ben nu blij dat ik Arjan Vlieger van Softwareshaker kan aanbevelen.”

 

De ontmoeting waarbij Patrick op Arjans spoor kwam, vond eind 2021 plaats. Ook al zijn ze verre neven en wonen ze beiden al hun hele leven lang in ’t Harde, pas betrekkelijk recent raakten ze uitvoeriger in gesprek en kon Arjan zijn plannen met Softwareshaker tot in detail uit de doeken doen. Dat leidde al snel tot de totstandkoming van contacten tussen Softwareshaker en relaties van Patricks bedrijf Proximare.

“Arjan is gepassioneerd om het elke dag opnieuw waar te maken. Dat enthousiasme herken ik. Wat daarnaast speelt is dat ik het liefst iemand in de buurt aanbeveel als er een vraag komt. Bij elkaar in de regio zitten is beslist een winstpunt als je gaat samenwerken.”

 

Doortastendheid bij integratie van systemen slaat aan

Patrick: “Crm is een vereiste voor goede sales en marketing. Dat moet dus op orde zijn wil ik kunnen adviseren en doorpakken. En wat valt onder crm? Op zijn Hollands gezegd is het simpelweg een klantenregistratiesysteem voor het bijhouden van offertes, registraties van gesprekken enzovoort. Is de crm niet goed op orde en schort het bij een bedrijf aan een goede softwareomgeving, dan kan Arjan met zijn Softwareshaker de boel op orde maken en meteen breder trekken. Waardoor bedrijven bijvoorbeeld offertes kunnen omzetten tot projecten, inkopen doen en werkzaamheden plannen. En waardoor de buitendienst werkbonnen en uren kan bijhouden. Met als einddoel beter zicht op de rentabiliteit van bedrijven. Dat is in toenemende mate belangrijk voor het mkb. Logisch dus dat Arjans doortastendheid bij integratie van softwaresystemen aanslaat.”

Arjan & Patrick

Softwareshaker brengt de beste softwareaanbieders mee en zorgt voor implementatie, integratie en vervolgens training van de mensen die ermee gaan werken. Arjan Vlieger levert diverse ‘smaakjes’ aan software én vindt de juiste mix met andere software en de omgeving. Dat is de ‘shake’ — vandaar de naam Softwareshaker.

 

Bedrijven trekken aan de softwarebel. Van zzp’er tot zelfs 50-60 medewerkers

Arjan Vlieger: “Patrick en ik zitten op dezelfde golflengte. Als je een beetje dezelfde taal spreekt, heb je aan een half woord genoeg.”

Naast zijn werk als consultant vanuit Proximare is Patrick ook bestuurder bij de Business Club Noord-Veluwe, die opereert in de regio van Harderwijk tot Zwolle en zo’n driehonderd leden heeft. Als leadgedreven sales- en marketingconsultant werkt hij uiteraard veel met crm-systemen, wat verklaart waarom hij vaak de vraag krijgt of hij iemand kent die met IT- dan wel software-issues aan de slag kan. Van zzp’er tot zelfs bedrijven met 50-60 medewerkers trekken aan de bel.

“Mijn service is complementair aan die van Patrick,” zegt Arjan hierover. “Logisch, want we opereren heel dicht bij elkaar, hij op sales en marketing, en ik op het operationele vlak. Ik lever softwaresmaakjes en mix de boel zodanig dat die scheiding verdwijnt — voor de gebruiker wordt het één geheel. We zijn nu echt zo ver dat ERP van een lappendeken een soepel draaiend geheel wordt voor je bedrijf.”

 

Softwareshaker implementeert niet alleen systemen en helpt bedrijven ermee te werken, het geheim zit natuurlijk vooral ook in de mix. “Het integreren is waar het om draait. Die systemen moeten data genereren en met elkaar kunnen uitwisselen. Voor dat doel vertegenwoordig ik in Nederland bijvoorbeeld de Robaws-software die daarin een grote stap heeft gezet. Je kunt zeggen: Robaws heeft het operationele — dus inclusief crm — in een nieuw jasje gestoken. De implicaties daarvan voor een bedrijf zijn enorm positief.”

 

“Wat ik steeds weer als feedback krijg, is dat bedrijven zeggen: We zijn in één dag door Arjan heel veel verder geholpen met onze IT en software.”

—Patrick Visch, Proximare Consultancy

 

“Wij zijn bevlogen freelancers”

Over wat ze gemeenschappelijk hebben hoeven Patrick Visch en Arjan Vlieger niet lang na te denken. “Wij zijn bevlogen freelancers,” zegt Patrick. “Arjan is misschien iets meer recht voor z’n raap dan ik, maar we zoeken allebei naar de beste keus voor onze klanten.” Waarop Arjan aanvult: “En die keus is niet per se altijd waar klanten om vragen. Wij zijn elk bevlogen op ons eigen vakgebied en dan spreek je je uit als je denkt dat de klant weliswaar dít vraagt maar beter af is met dát.”

Patrick: “De manier waarop Arjan gewoon is begonnen, in deze softwaremarkt van start is gegaan met enthousiasme dat nog elke dag groeit, dat is bijzonder. Dat verklaart ook de goede ontvangst, daar vang ik de geluiden van op.”